Translate

יום שבת, 24 במאי 2014

פורים בקהלתנו המיוחדת, מגילת אסתר. ובלי קשר תמונות של שומר תרבותי.מגן הירק שלנו
                                                    המלכה ושתי
                                          בגתן וזרש שתכננו להתנקש במלך                                      מרדכי, "לא יכרע ולא ישתחוה.
                                                   מרדכי ואסתר
                                                      המן הרשע , וזרש אשתו.

                                                 ספר הזכרונות בו כתוב על מרדכי שהציל את המלך


 תגובה 1: