Translate

יום שבת, 18 באפריל 2015

מסיק זיתים, עוד תמונות, ארניות, ו2 תמונות ערפל 


                                                הזיתים במריצה
                                               בתוך שק

                        נשיאת   מקל החבטות להורדת זיתים על רקע נופי הגן ירק, ה,לכאורה, רחבי ידיים.
 להורדת זיתים,


 
                                                  ארניות                                         קוראות יקרות, הבחור הספרדי.

ולסיום 2 תמונות הערפל 

 

מסיק זיתים לשמן של גן הירק נובמבר 2014 כולל חלזונות

ביום הראשון, היה שמוש להורדת הזיתים במכשיר חשמלי שלא צלמתי אותו
עם פרופלור למעלה שסבובו מוריד את הזיתים, היה מחובר למנוע של הטרקטור
                                            הבחור הספרדי, קוראות יקרות, ברשומה הבאה, כמה תמונות נוספות
                                           בהן הוא מופיע.
 

                                                       הגבר הסיני!  גבר, גבר!...   חמוד מאד
  


 מי מציצה מבין הענפים?

                                              
               
                                                 לאסוף לסלסלות + דליים...

                                                  רק  זיתים שלא על הפלסטיק.
י
                                            אלה שעל הפלסטיק מרכזים בסוף ע"י גלגולו.
                                         

                                                ושופכים לשקים.


                                                        על גג המקלט


                                               אז, סוף-סוף! הואלתי בטובי לצלם אותו.


                                           ולסיום רשומה זאת, בסביבת הזיתים...