Translate

יום שבת, 24 במאי 2014

טיול הכנה, נחל הקיני ו"יערות גבעת המורה" ליד הכפר דחי. ויצירות חרוזים

נחל הקיני                                       "יערות גבעת המורה" צלמתי ממגדל תצפית,  חוץ מ...

 


                                          "הכלאה"  בין ילדה לפרפר.
                                       השלמה, פורים בקהלתנו המיוחדת

                                             קליעה למטרה, בחגיגת הפורים

                  חוג חרוזים, בדירת מגורי, דגימות מעבודות של המורה, יום פתיחת החוג.

                                             
                                        2 עבודות שאני עשיתי [בעזרת המורה.]


                                  שוב  מפורים בית אלישע
                                       לקנוח מפורים הנ"ל , "נערת הפרפרים"  [כבר לא בדיוק נערה...
                                      

 

פורים בקהלתנו המיוחדת, מגילת אסתר. ובלי קשר תמונות של שומר תרבותי.מגן הירק שלנו
                                                    המלכה ושתי
                                          בגתן וזרש שתכננו להתנקש במלך                                      מרדכי, "לא יכרע ולא ישתחוה.
                                                   מרדכי ואסתר
                                                      המן הרשע , וזרש אשתו.

                                                 ספר הזכרונות בו כתוב על מרדכי שהציל את המלך