Translate

יום שבת, 31 באוקטובר 2015

בודפשט רשומה 15, ה6 והאחרונה מהיום ה3, הרובע היהודי, בית הכנסת הגדול של העיר [בימינו, לא פעיל כבית כנסת, אתר תיירותי]
          בערב היום ה3 לשהייתנו בבודפשט, לאחר שיצאנו מהמבנה המפואר שהצגתי  בסוף הרשומה הקודמת
  , הלכנו לרובע היהודי, וכיון שקיויתי שיצא לנו להתברג [זה היה במוצאי- שבת] לתפילת הבדלה יהודית
 [בתור יהודים שחיים בארץ הקודש,] הצטיידנו בכובעים לגברים, [על תקן כפה] [אני לא זוכר כרגע מי סחב אותם.
אמא שלי הודיעה שהיא ,לא תסחוב אותם] ולמיטב זכרוני גם את הדרכונים. למקרה שנצטרך להוכיח שאנחנו אכן
 יהודים מישראל.     ובכן, הגענו לשערי בית כנסת פעיל, אך היה שומר בחוץ שהודיע לנו בתוקף! שאסור להכנס!
   המתפללים היו אז באמצע תפילה.  התאכזבתי מעט, והמשכנו בדרכנו לבית הכנסת הגדול והמפואר.
       סוף פסוק? לא, ולא!  ראו בהמשך הרשומה...
                           

בחצר בית הכנסת
                                             כתובת עברית
                               קטע מתצוגת 12 שבטי ישראל    [לפי התנ"ך, 10 מבני יעקב+ 2מנכדיו,
                                אפריים ומנשה, בני יוסף, שנולדו לאשה מצרית...    היהודים מסווגים
                            בשבט יהודה שנאם בפני המשנה לפרעה מלך מצריים, [הוא לא ידע שזה אחיו יוסף]
                       את הנאום הנרגש למען שחרור האח הצעיר בנימין, ואף הציע שהוא יענש במקומו.
                      חוץ מזה, יהודה, לפי התנ"ך היה מעורב בפרשייה מביכה,...  מהתנ"ך על תמר ויהודה+ פרשנות
                       אך לבסוף הוא הודה בטעותו, ודוד המלך ובנו שלמה, גם הם היו בשבט יהודה.
               [

        והנה שוב אנחנו מגיעים לבית הכנסת, והפעם, בדיוק כשהמתפללים יוצאים משם בסיום התפילה
         הם פנו אלינו בנימה ידידותית, ביניהם גם ישראלי מבוגר שגר בבודפשט,  שוחחנו איתו קצת, [בעקר הורי]
       הוא אמר שהוא היה מעורב בבניית, או שפוץ/שדרוג הבריכה של הקבוץ [לא זוכר בדיוק]
       היה נחמד מאד. את התמונה זאת צלמתי בעת השיחה אתו, אך לפני כן, רגע לפני שסוגרים...                          
                              נכנסנו לרגע לבית הכנסת,למיטב זכרוני 3 הגברים,  בתוכו צלמתי תמונה זאת. שימו לב למגן דוד

                             
                                ולסיום הרשומה, עוד כמה תמונות מבית הכנסת הגדול


                                     ולסיום התמונות מהיום ה3 [מתוך 5] לשהייתנו בבודפשט, כתובת בעברית.

יום שבת, 24 באוקטובר 2015

בודפשט, רשומה 14, ה5 מהיום ה3, הארמון. ועוד מבנה מפואר

                                               
הכתר
                                                 הבנייה המפוארת                                                      גינת הארמון

                                           הזדמן לנו לצפות בטקס החלפת חיל המשמר

                                                 המזרקה...
                                                      ופסלים נוספים
                                             (האם הבחורה  תצליח לעבור בלי שהמכונפים האימתניים
                                                  יחסלו אותה?)
                                    ומכאן, על גבי הצפור, נעוף...
                                                                      לרובע היהודי

                                    בית הכנסת [בלילה, תאורה מלאכותית]  צפוי ברשומה הבאה
                                                  אך בדרך לשם, נכנסנו לעוד מבנה מפואר.
                                 

                   האין זאת תמונה מכובדת בתור פינאלה לרשומה