Translate

יום חמישי, 8 בינואר 2015

יצירות אמנות מפוחלצות עם חומרים מהטבע, נוצות, צדפים, למיטב ידיעתי גם פגרים. הערת כסת"ח אם למישהו יהיו סיוטים מהתמונות, אני בהחלט לא לוקח אחריות!

להערכתי, במיוחד מועדות לגרימת סיוטים 3 התמונות האחרונות ברשומה
צלמתי את התמונות בתערוכה במשמר העמק.   שם היוצר,  אופיר לוי.


                    תמונות של יצירות מפוחלצות, נראה לי  תרוץ טוב להזכיר את אסון הנפט בנגב, שהרג הרבה בעלי חיים.
 

 

                         מאשת מנהל  גן הירק בו אני עובד שמעתי שהיא ראתה אתמול 7/1 צפור מתה בגן ירק
 


                    מי ששרד את כל התמונות כאן בלי קושי מיוחד, אפשר שהוא לא יבחל בתמונות של
                  צפור דורסת, דאה שחורת כתף, אוכלת נברן,  בבלוג של עננת.    דאה שחורת כתף
  אגב, הרשומה הנ"ל מוקדשת לצפור הדאה הנ"ל.  תמונות אכילת הנברן הן רק לקראת סוף הרשומה.
              עננת כתבה הזהרה לפני תמונות אלה. 
                                    אני אוהב את מגוון הצבעים בתמונה זאת
 
                                                 לטעמי, התמונה המרשימה ביותר.   אחרי התערוכה אני ואמי יצאנו
                                           לעשות לקט קטיף שקדים של אחרי הקטיף התעשייתי.   
                                      התמונות הבאות, במיוחד האחרונה להערכתי עם הפוטנציאל הסיוטי הגבוה ביותר
                                       מתמונות אלה