Translate

יום שבת, 22 באוקטובר 2016

סלובניה רשומה 9 עוד תמונות אחדות מכפר הנפחים קרופה, תצפית על טירה+ אזור התצפית, הרכבת במערת פוסטוינה. לסיום: באזור התצפית על הטירה, פסל של דב. במוסיאון בקרופה, תיבת הנגינה הענקית. אפשר לומר: ארון נגינה...

תמונות מקרופה.


                                      בחורה נאה מתחת למלון, צלמתי בדרך ל, או מ, המכולת של המלון.
                                             [התקשיתי מאד למצוא את המרכולית]   אגב, ראיתי בסביבת המלון:
                                         רמזור להולכי רגל עם TIMER שמראה כמה שניות יש עד לחלוף
                                                                     לאור ירוק.
                                             מכאן, באזור התצפית על הטירה.   תזכורת, מה שב (...) אני כותב שטויות
                                                        (נחים מעט לפני המסע הגדול במרפסת של...)

                                                             (הבית הזה)

                                           
                                                    (מעבר סודי ליער)
                                           


                                           (מגיעים לטירה)
                           מארק המדריך ספר לנו על אציל שהסתתר שם מהאויבים בעת מלחמה,
                           והיה לטירה פתח מעבר סודי, ממנו הוא יצא להשיג לו מזון ומים, אבל בסוף
                             1 המשרתים שלו הסגיר אותו.

                                   (בקרנו, נהנינו, חוזרים ברכבת למקום ישוב)
                                                 הרכבת במערת הנטיפים פוסטויינה


                                           

                                        קטר,  לטיול רגלי במערה, רשומה בהמשך.

                                               
                                          פסל הדב באזור הטירה  (בעת הנסיעה ברכבת, בורחים מדב
                                                    שרעש הרכבת מחריד מרבצו)

                                             (ולאחר שבקרנו בטירה, נסענו ברכבת וברחנו מדב, מתפנקים
                                         במוסיקה טובה מתיבת נגינה)   תיבת הנגינה במוסיאון הנפחים בקרופה


יום שני, 17 באוקטובר 2016

סלובניה רשומה 8 קרופה כפר הנפחים מוסיאון לנפחות בהדרכת בחורה ג'ינג'ית

מעט על כפר הנפחים קרופה [ועוד מקומות]                                     

                                   

     זאת הייתה המדריכה שלנו במוסיאון. בין אם שערה צבוע ובין אם לא, נראה יש לה אופי ג'ינג'י.
          היו פעמים שהיא קראה לנו לסדר בקול תקיף, ואמרה בעברית: שקט! חוץ מזה
               היא גם עשתה היטב את עבודתה
                                אגב, הייתה תקופה שהיא חייתה שנה בישראל.   היה קטע
                                 שבעת הדגמת כלים, היא הרימה חרב אל-על [או כלי דומה לזה]
                           לא בצורה דרמטית, אבל חבל שלא צלמתי את זה. להערכתי תמונה כזאת
                                הייתה מאפיינת אותה
                      נניח שהיה תוקף אותה דרקון...                                      
                       
                                                                       צפוי ברשומה הבאה: תיבת נגינה, אפשר לומר, ארון נגינה...