Translate

יום שני, 15 ביוני 2015

פורים, המשך, מגילת אסתר חלק א.

לאחר ארוחת ערב בה אכלתי צ'יפס בשפע, הש"שינים והמתנדבים
הציגו את מגילת אסתר.


                                       המלך אחשוורוש מצווה להביא לפניו את ...

                          המלכה ושתי. המלכה, שהיא כבדת שמיעה, לא מבינה את הפקודה.
                                                           המספר
               הסריסים שהתיאשו, חוזרים למלך.   מה יעשה במלכה ושתי?
                                             מקבלת פקודת גרוש.
                                     לא שמעה את הנאמר, מתגנדרת מול המראה.
                                                       מועמדת לתפקיד אשת המלך
                                                    המלכה אסתר


                             בגתנית ותרשיה, מרצות לנו בגרמנית, איך אופים לחם.
                       מרדכי, ששמע את הדברים, הבין שהן זוממות להרעיל את המלך למוות.
             העביר את המסר דרך המלכה אסתר, והן נידונ ו למוות בתלייה.


                                            השתחוות ל...
                                           המן.   בגלל שמרדכי לא משתחווה אליו, ונודע להמן מוצאו,
           הוא מחליט להשמיד את כל עמו.  דהיינו, היהודים,   ובזמן שהמלך מתענג על אכילת פירות
                    ושרוי בפזור נפש...
     
                             
                    , המן מנצל זאת, בשביל להחתים אותו על פקודה להריץ בכל
                             רחבי הממלכה,  להשמיד ולהרוג את כל היהודים.
                              המן, לאחר שהוא מתפאר בפני זרש אשתו בהזמנתו למשתה פרטי, עם המלך והמלכה
                                            הוא שופך את מררתו על מרדכי. היא מייעצת לדבר עם המלך
                                        שיתלה אותו על עץ.

                               המלך, נודדת שנתו, מקריאים לו בספר הזכרונות.
 מזגירים לו את הצלתו מבגתן ותרש בידי מרדכי, מתברר שהוא לא קבל גמול על כך.  המשך יבוא...
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה