Translate

יום שבת, 6 בספטמבר 2014

הצגה "מי החיים" חלק 3 , הצעיר נפגש עם אחיו, וב,תמימותו... לא מסתיר מהם את הצלחתו עם המים...

הגמד מציג לצעיר את אחיו הפסלים. הצעיר מתחנן לפניו שישחרר אותם מהכשוף ויחזירם לחיים.
                            2 המתנות מהנסיכה: הלחם ,לעולם איננו כלה!   והחרב, להכניע גדודים שלמים תוכל!  
                              הגמד נעתר לבקשת הצעיר, אך לפני כן מזהיר אותו להשמר מפניהם...
                                                   הו, חום, חומר חם, הפכו שוב לאדם.
                                    פוגש את 3 הנסיכים מלך במצב רוח שפוף על סף תבוסה בקרב, עירו נמצאת במצור,
                              ובעוד 2 הבכורים מתיחסים אליו בגסות, הצעיר אמפתי כלפיו, ונותן לו את חרבו האדירה,
                                       והלחם שלעולם אינו כלה.

                                        המלך חוזר מנצח ומחזיר לצעיר את החרב והלחם.
                                                 3 האחים נשכבים לשנת לילה על שפת האגם.
                                              2הבכורים, רוקמים מזימה נגד הצעיר...
                                                    ומבצעים...  מי הגביע לדלי...   ולגביע, מי הימה...
  [במעשייה "הצפור הלבנה" 2 האחים הבכורים ,גם נסיכים, שוקעים בתענוגות חושים בלי חשבון
  ונכנסים לחובות שהם לא מסוגלים לשלם, ונעצרים בגינם,  הצעיר משלם את חובותיהם, ומשחררם,
והם בתמורה... מלבישים אותו בבגדי קבצן, שודדים ממנו את "תפוח האושר", ומאכלת הפלא
 וגם את הנסיכה שהוא שחרר מכשוף, ומאיימים עליה שלא תספר דבר ממה שהם עשו. ]
                                            ושרים: "כה גדולה הממלכה, רק לי תהיה פה המלה! ישמעו עלי בכל הפלך!! כשאוכתר למלך!!,
                                                 ולמחרת הם מגיעים לארמון המלך.


                                    הצעיר מגיש לאביו המלך את המים בגביע, ולתדהמתו המלך יורק אותם בשאט נפש.
                                 כעבור רגע, 2 הבכורים מגישים ...    והמלך...
                          מחלים במהרה. ולאחר נאום התודה שלו ל2 בכוריו+ הכרזה על חלוקת הממלכה ביניהם.
                        הוא בזעמו על הצעיר ש"רצה" כביכול "להרעילו" דורש ממנו להסתלק מפניו לצמיתות.

                                                 ומצוה על הצייד [בצד שמאל]                                               האם הצייד ישאיר את הצעיר בחיים
אתנחתא קלה לתמונות אחדות מהכניסה לאולם, לפני ההצגה.

                                                  המתלה, עבודה שלי בחוג נגרות, בהנחיית, והרבה עזרה מ2 מנחי החוג.
                                                   1 מהם, שמו רזיה.

                                    אני חושב שתמונה זאת עולה לשאלה, האם הצעיר נשאר בחיים.      המשך יבוא...

תגובה 1: